Елизабет Желязкова

Елизабет Желязкова

Елизабет Желязкова - Учител по английски език

Бакалавър по предучилищна педагогика и английска филология. Целият й живот е посветен на работа с деца от предучилищна възраст. От 2000 г. е учител по английски език в ЧДГ „Сияние“, където ежедневно преподава на три нива английски език в група. Английските песни и стихчета огласят детската градина от ранна сутрин до вечер, децата свикват да възприемат интонационно езика и постепенно натрупват пасивен и активен речник. Само след едногодишно обучение родителите стават свидетели на високо ниво на подготовка.  Освен груповите занимания, от 2010 година детската градина предлага и индивидуални часове по английски език, които позволяват интензивна езикова подготовка, според индивидуалните способности на всяко дете и според предпочитанията на родителите.

Много бивши възпитаници на детската градина продължават да учат английски език индивидуално с мисис Бети  и освен отличните оценки в училище, печелят награди на конкурси, организирани от Кембридж, Оксфорд и др. Миналата година от 8000 ученика от цяла България, наш бивш ученик от трети клас  бе класиран на трето място.

Елизабет е защитила званието Старши учител и притежава втори клас квалификация.

Елизабет е експерт и консултант към прокуратурата при изслушване на непълнолетни деца в различни житейски казуси.