Марина Митова

Марина Митова

Марина МитоваЛогопед

Магистър по предучилищна педагогика и Логопедия – комуникативни нарушения на развитието. Има богат опит в обучението и терапевтирането на деца, натрупан  в държавния, частния и неправителствен сектор. Работила е като учител на деца в ПУВ, а от 7 години развива своите интереси в консултиране и терапевтиране на деца с различни затруднения.

 Има частна практика и е в помощ на деца със зрителни, артикулационни, езикови, комуникативни, обучителни затруднения и нарушения, на деца със синдрома на Даун, както и с диспраксия на развитието. От 2014 г. е част от екипа на ЧДГ „Сияние“, както и на няколко образователни столични звена. Академичния и творческия й заряд намират приложение в широк спектър от дейности – от диагностициране и терапия на езиково-говорни и комуникативни нарушения в детска възраст, през подготовка в ограмотявяне на бъдещи ученици, до реализиране на проекти по приобщаващо образование. Автор е на иновативна методика за работа с деца със специфични потребности по проект „Житейски компетентности“, реализиран успешно в близките години.

Марина е безценен помощник на деца и родители по нелекия път на развитието на езика и речта.

С децата от ЧДГ“Сияние“ работят на хонорар специалисти по приложно изкуство, балет, бойни изкуства, плуване, ски, които ще презентираме допълнително