За нас

За нас

Частна детската градина "Сияние" е създадена 1996 година.

В частна детската градина "Сияние", в здрава и спокойна среда, деца от 1 година и 6 месеца до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.

Чуждоезиковото обучение се осъществява програми одобрени от МОН. Ползват се помагала по Оксфорд и Кембрич. Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна английска реч и навлизат в един нов свят.

БАЧУС цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, частна детската градина "Сияние" организира екскурзии в различните точки на България.

Задължителна подготовка на децата от 3 до 7 години по следните образователни направления:

  • Български език
  • Математика
  • Социален свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструктивно технически дейности
  • Художествена литература и информация
  • Физическа култура и спорт
  • Допълнителни дейности - Английски език групово и индивидуално обучение; Приложно изкуство, Йога, Таекуондо, Балет, Ски, Плуване, Логопед, Пеене, Пиано, Музикална психотерапия.
Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ (uchilishtno_mliako_i_uchilishten_plod.pdf)

Съобщение