Ирина Данаилова

Ирина Данаилова

Ирина ДанаиловаУправител

Магистър по предучилищна педагогика и втора специалност – дефектология. Целият й професионален стаж е в детската градина. Била е базов учител по Математика  и Физическа култура и спорт към Департамента за усъвършенстване на учители. Ползвана е като консултант при обучение на млади учители. Притежава званието „Старши учител“.

От 1996 година е един от основателите на ЧДГ „Сияние“. От 7 години Управителния съвет я избира за Директор на детската градина, с което й гласува административна отговорност и доверие, че ще бъде достоен представител на образователната институция  пред обществеността  и властите в България. Паралелно с тази отговорност, в ежедневие Данаилова преподава Математика, Конструктивна дейност и Физическа култура на децата от 4 до 6 години. Резултата, който децата показват в първи клас  по математика е забележителен.