Екипът

Антония Бошнакова - Управител
Магистър по музикална педагогика и бакалавър по предучилищна педагогика. Целият й дългогодишен, професионален стаж ...
Пепа Рошкова - Управител
Магистър по предучилищна педагогика. Притежава втората по значимост професионална степен за квалификация на учител – втори клас ...
Ирина Данаилова - Управител
Магистър по предучилищна педагогика и втора специалност – дефектология. Целият й професионален стаж е в детската градина.
Марина Митова - Логопед
Магистър по предучилищна педагогика и Логопедия – комуникативни нарушения на развитието. Има богат опит в обучението и терапевтирането ...