Антония Бошнакова

Антония Бошнакова

Антония БошнаковаУправител

Магистър по музикална педагогика и бакалавър по предучилищна педагогика. Целият й дългогодишен, професионален стаж е преминал в детската градина. Работила е като педагог на ясла, като базов учител по музика към Департамента за усъвършенстване на учители, като методист и директор на ОДЗ. Представяла е българската музикална образователна система пред делегации от САЩ – г-жа Ронда Тар, Русия – доц. Абдулин, Германия – г-жа Хоникер, специалисти от Полша, Чехия, водещи детски и начални учители, директори и експерти от цяла България.  През годините защитава най-високата степен за професионална квалификация за учител – първи клас квалификация. Поканена е от издателство „Просвета“ да стане автор на учебни помагала за всички групи на детската градина и през 2013 година е част от екипа на първата програмна система за детските градини „Ръка за ръка“, която учителите от цяла България и досега предпочитат. Композира музика и пише текст на десетки песни, подходящи за деца от предучилищна възраст, които стават част от музикалните примери за пеене в програмна система „Ръка за ръка“. Автор е на музиката и текста на химна на ЧДГ „Сияние“.

Допълнително работи като музикален редактор и сценарист на детски предавания към БНТ, публикува авторски опит и сценарии  в педагогически издания, участва в педагогически четения и други форуми. Работи по проекти за детската градина с композиторите Борис Карадимчев и Красимир Милетков, с поетите Жива Кюлджиева, Анна Боянова, Ангелина Жекова.

Министерство на образованието  ползва авторитета и професионалния й опит и е канена като рецензент и консултант към различни нови програмни проекти.

МОН присъжда медал на А.Бошнакова и  диплом за „Главен учител“, с което благодари за приноса й в системата на предучилищното образование.

А. Бошнакова един от създателите на ЧДГ „Сияние“ през 1996 година и заедно с другите си съдружници П. Рошкова и И. Данаилова вече 22 години успешно представлява частното предучилищно образование в България.

Преподава в ЧДГ „Сияние“ Музика  и Околен свят на децата от 2 до 6 години.