Пепа Рошкова

Пепа Рошкова

Пепа РошковаУправител

Магистър по предучилищна педагогика. Притежава втората по значимост професионална степен за квалификация на учител – втори клас квалификация, която се придобива от малко специалисти в България, тъй като е свързана с изпит и други високи критерии за професионализъм. Целият й професионален стаж е преминал в детската градина. Работила е като базов учител по Български език и Литература и по Изобразително изкуство и е изнесла десетки открити уроци пред делегации, учители,  директори и експерти от цялата страна.  Била е методист на ОДЗ и около 10 години - директор на ЧДГ „Сияние“ .  Ползвана е като рецензент и консултант по БЕЛ в различни програмни проекти за детската градина. Притежава званието „Старши учител“.

От 1996 година е един от основателите на ЧДГ „Сияние“, където преподава Български език и Литература и Изобразително изкуство на децата от 4 до 6 години.