Цени

Цени
 • Целодневно пребиваване:
            Ясла - 750 лева
            Детска градина - 750 лева
 • Полудневно пребиваване: 650 лева
 • Депозит: 500 лева
 • Таксите се внасят месец за месец

Отстъпки:

 • 5% отстъпка - при еднократно заплащане на годишна такса
 • 2% отстъпка - при еднократно заплащане на половин годишна такса
 • Допълнителни услуги, занимания по интереси, транспорт и други се заплащат отделно.

Вие искате детето Ви да бъде подготвено за училище, да има отлично нервно-психическо развитие, да приеме с желание и самочувствие новата роля на “ученик”!

Вие искате детето Ви да бъде подготвено за училище , да има отлично нервно-психическо развитие, да приеме с желание и самочувствие новата роля на “ученик”!    Вие искате гаранции за това, че детето Ви ще развие оптимално своите познавателни интереси, творческа активност, като му се осигури свободата да търси и открива по детски невероятното, да фантазира, да твори!

Доверете се на добрата детска градина!

 

Политика за изпълнение на задълженията като администратор на лични данни по Общия регламент и доказване на това изпълнение на „ Частна детска градина ”СИЯНИЕ” ООД“