Learning & Language Centre

Learning & Language Centre

Learning & Language Centre

  • Повече от 20 години успешна практика! Сега и в България!
  • Учители с университетско образование.
  • Ефективно изучаване на английски език чрез съвременни методи с доказани отлични резултати!
  • Курсове за матура по английски език – от VII до XII клас;
  • Адаптиран според нивото и нуждите на учениците/групата курс;
  • Сертификат за завършено ниво;
  • Дългогодишен опит в онлайн обучението на всички нива и всички възрастови групи.