Частна детска градина Сияние притежава лиценз от МОН N: РД 14-94 / 1996