Частна детска градина Сияние притежава лиценз от МОН N: РД 14-94 / 1996

За нас

В частна детската градина "Сияние", в здрава и спокойна среда, деца от 2 до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.

Чуждоезиковото обучение се осъществява по авторска програма. Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна английска реч и навлизат в един нов свят.

С цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, частна детската градина "Сияние" организира екскурзии в различните точки на България.

Задължителна подготовка на децата от 3 до 7 години по следните образователни направления:

  • Български език
  • Математика
  • Природен свят
  • Социален свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструктивно технически дейности
  • Художествена литература и информация
  • Физическа култура и спорт
  • Допълнителни дейности - английски език групово и индивидуално обучение; приложно изкуство; латино танци; спорт - йога, ски, плуване, туризъм