ЧДГ “Сияние” осъжда изкуствено създаваната враждебност и провокации срещу частните образователни институции и БЛАГОДАРИ на всички родители за проявената съпричастност и подкрепа!

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРГАРИТОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА,

Настоящото отворено писмо е мотивирано от факта, че във време, когато нацията се обединява, за да поеме солидарно предизвикателствата на извънредно трудна ситуация, в публичното пространство се тиражират информации и внушения, които не са в интерес на обществото, създават разделение и противопоставяне. Недопустимо е, според Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), в общественото пространство да се интерпретират произволно и едностранно официалните препоръки на КЗП и МОН по отношение на таксите в частните детски градини, да се създава изкуствено враждебност между родителите и екипите на частните институции. Подобно поведение оценяваме категорично като социално безотговорно и деструктивно.

В големи градове като София, а и не само, частните детски градини от години са надеждната алтернатива на общинските и единствено решение за огромен брой семейства. Детските градини, членове на БАЧУ са в непрекъснат конструктивен диалог със семействата, с които работят, предприели са редица мерки за надеждно взаимодействие със семействата и до момента получават разбиране и подкрепа от своите общности. Несправедливо и подвеждащо е единични реакции да се обобщават и превръщат в обществена нагласа. Частните училища от своя страна са отново първенци в национален и международен мащаб в качеството на дистанционното обучение, което предлагат от първия ден на извънредното положение.

Това е факт, благодарение не на специален финансов статут, а както във всички други успешни училища – на отдадеността и компетентността на екипите им. Родители оценяват, приветстват и подкрепят това, както личи от различни допитвания и анкети. Приносът на частните образователни институции е безспорен и само недалновидност или повърхностен прочит на настоящето може да го оспори. В критичната ситуация в последните три седмици БАЧУ е в постоянна партньорска комуникация с МОН, МТСП и РУО, участва активно в срещите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, в полза на обществения интерес и благо. Благодарни сме за разбирането и равнопоставеното общуване във всички кризисни обединения и групи, извънредно създадени от РУО и МОН. Общуваме конструктивно и без да се делим на частни, държавни и общински. Заради всичко казано по-горе, не можем да останем безразлични към генерирането на обществен негативизъм и некоректно противопоставяне.

Частните детски градини и училища са действително малка и уязвима група в националното пространство. В днешната ситуация те могат с лекота да бъдат заличени. Убедени сме, че обществото и управляващите притежават мъдрост и зрялост и не биха допуснали да се зачеркнат плурализма, иновациите и свободния избор и то точно през институции, които се грижат за деца и ученици, тоест за бъдещето на България.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ КАМЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАЧУ



Уважаеми родители!

Във връзка с обявеното ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Ви уведомяваме, че
ЧДГ “ Сияние“ преустановява посещенията на децата, СЧИТАНО от 14.03.2020г.

Срокът на противоепидемичната мярка засега не е уточнен.

Моля следете Facebook страницата и сайта на градината! Телефоните ни също са на Ваше разположение!

Моля да бъдем уведомени своевременно при възникване на някакво неразположение на член от семейството!

Благодарим Ви за съпричастността!
Бъдете здрави!

13.03.2020г.
С уважение, Екипът на градината

Екипът

Антония Бошнакова - Управител
Магистър по музикална педагогика и бакалавър по предучилищна педагогика. Целият й дългогодишен, професионален стаж ...
Пепа Рошкова - Управител
Магистър по предучилищна педагогика. Притежава втората по значимост професионална степен за квалификация на учител – втори клас ...
Ирина Данаилова - Управител
Магистър по предучилищна педагогика и втора специалност – дефектология. Целият й професионален стаж е в детската градина.
Марина Митова - Логопед
Магистър по предучилищна педагогика и Логопедия – комуникативни нарушения на развитието. Има богат опит в обучението и терапевтирането ...